1/11/12

UPLOAD SLIP GAJIKelayakan akan mengambil kira Jumlah Pendapatan dan Jumlah Potongan di dalam Payslip sahaja. Pendapatan & Potongan luar payslip TIDAK DIAMBIL KIRA.

Dimana:

Jumlah Pendapatan = Gaji Pokok + Elaun Tetap
(Semua Jenis Tunggakan, Bonus, Elaun Waden, BI Math/English, Memangku, Tanggungjawab, Keraian ialah BUKAN ELAUN TETAP)

Jumlah Potongan = Keseluruhan Jumlah Potongan di dalam payslip
(Semua Potongan KWSP, Tabung Haji, Insurans, Zakat, Cukai, Bayaran Balik, Yuran Kelab, Yuran Keahlian Koperasi, ANGKASA)

Sekiranya potongan sudah MELEBIHI 60%, anda perlu OVERLAP sila dapatkan bayaran bulanan dan jumlah penyelesaian awal (fullsettlement) dari pihak bank atau koperasi.
(Untuk koperasi selalunya ada yuran keahlian, maka sila pastikan bayaran bulanan koperasi tidak di campur dengan yuran keahlian)

Sila Masukkan Maklumat Berikut Dengan BETUL:

0 comments:

Post a Comment